Δευτέρα - Παρασκευή  10:00 - 13:00 και απογεύματα 17:00 - 21:00

Επικονδυλίτιδα

 

Τι είναι η επικονδυλίτιδα;

Με τον όρο επικονδυλίτιδα αναφερόμαστε στην επώδυνη φλεγμονή του επικονδύλου (οστέινη προεξοχή του αγκώνα). Στους επικονδύλους προσφύονται οι τένοντες διαφόρων μυών του αντιβράχιου, οι οποίοι κάμπτουν και εκτείνουν τον καρπό καθώς και τα δάκτυλα. 

Η συγκεκριμένη περιοχή (αγκώνας) καταλαμβάνει μικρή έκταση ενώ οι τένοντες που εκφύονται από αυτήν είναι πολλοί, το δε έργο τους σημαντικό με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων σε έναν περιορισμένο χώρο, κάτι που καθιστά την περιοχή επιρρεπή σε τραυματισμούς. 

Σύμφωνα με όλα αυτά η επικονδυλίτιδα είναι η φυσική κατάληξη στα άτομα προβαίνουν σε υπέρμετρη χρήση της περιοχής του αγκώνα. Υπάρχουν τέλος, κάποιες περιπτώσεις που ο πόνος είναι αντανακλαστικός και προέρχεται είτε από τον αυχένα, είτε από τον ώμο. 

epikondylitida 

Η ρεφλεξολογία

 

Πως συνεισφέρει ο ρεφλεξολόγος;

Με τη ρεφλεξολογική μέθοδο μπορούμε να επιτύχουμε δραστικά αποτελέσματα στο ζήτημα της επικονδυλίτιδας.  Από την πρώτη συνεδρία διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια ίασης, οι πόνοι υποχωρούν και παράλληλα ο θεραπευόμενος μπορεί να κινήσει το χέρι του ευκολότερα. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, διαρκούν δυο ημέρες περίπου και μέχρι την επόμενη συνεδρία υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με τα συμπτώματα να βρίσκονται σε ηπιότερα επίπεδα.

 

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί μια αγωγή ρεφλεξολογίας;

Οι συνεδρίες αρχικώς επαναλαμβάνονται ανά εβδομάδα ενώ μόλις ολοκληρωθεί και η πέμπτη εξ' αυτών, η επανάληψή τους πραγματοποιείται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο ο ασθενής αισθάνεται σταδιακά την πάθησή του να περιορίζεται ολοένα και περισσότερο. Μια ολοκληρωμένη αγωγή περιλαμβάνει δέκα συνεδρίες, χωρίς να είναι απόλυτος ο αριθμός διότι όλα εξαρτόνται από το μέγεθος της αρχικής βλάβης.

 

Χρειάζεται κάποια παράλληλη αγωγή;

Κατά την πορεία της θεραπείας δεν χορηγούνται σκευάσματα συμπληρωματικά. Εάν ο θεραπευόμενος ακολουθεί θεραπεία κλασικής ιατρικής, τότε η ρεφλεξολογία δρα παράλληλα, χωρίς να ζητηθεί κάποια αλλαγή στην αγωγή τού ιατρού.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, τι θα πρέπει να κάνω;

Μετά το τέλος της ρεφλεξολογικής θεραπείας, ο ασθενής βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με τα συμπτώματα της πάθησης να μην υφίστανται πλέον. Τέλος, κάποιες πολύ αραιές συνεδρίες πιθανώς να χρειάζονται σε βάθος χρόνου, έχοντας χαρακτήρα συντήρησης.

 

Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να αποφεύγω;

Αυτό που απαιτείται από πλευράς του ασθενούς, είναι να μην ασκεί μαλάξεις καθώς και να αποφεύγει τα κρύα ή τα ζεστά επιθέματα επί της πάσχουσας περιοχής.