Δευτέρα - Παρασκευή  10:00 - 13:00 και απογεύματα 17:00 - 21:00