Δευτέρα - Παρασκευή  10:00 - 13:00 και απογεύματα 17:00 - 21:00

Αριθμός συνεδριών

calendar 
Ποιος είναι ο ενδεικτικός αριθμός των συνεδριών μιας ολοκληρωμένης αγωγής, κάθε πότε αυτές επαναλαμβάνονται και ποια η χρονική τους διάρκεια;

Μια τυπική αγωγή περιλαμβάνει δέκα συνεδρίες και χωρίζεται σε τρεις υποενότητες.

Στην πρώτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως αμιγώς θεραπευτική, περιλαμβάνονται οι πέντε πρώτες συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται ανά εβδομάδα.

Στη δεύτερη, ο ασθενής βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και τα συμπτώματά του είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα οι τρεις συνεδρίες της συγκεκριμένης υποενότητας να επαναλαμβάνονται ανά δυο εβδομάδες.

Στην τρίτη και τελευταία, ο βασικός στόχος είναι να συντηρηθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί. Έτσι, οι δυο συνεδρίες που περιλαμβάνει η εν λόγω υποενότητα πραγματοποιούνται ανά τρεις ή και τέσσερις εβδομάδες, αναλόγως της σοβαρότητας του αρχικού ζητήματος.

Ο κύκλος των δέκα συνεδριών αφορά τον κύριο όγκο των ασθενών, σε βαριά περιστατικά είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες ενώ αντιστοίχως σε πιο ελαφριά ζητήματα, η θεραπεία ολοκληρώνεται με λιγότερες επαναλήψεις.

Η κάθε συνεδρία διαρκεί μέχρι μια ώρα, σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.

 
Καλύπτεται η ρεφλεξολογία από τα ασφαλιστικά ταμεία;

Η ρεφλεξολογία εντάσσεται στις λεγόμενες εναλλακτικές μεθόδους, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μας.