Δευτέρα - Παρασκευή  10:00 - 13:00 και απογεύματα 17:00 - 21:00

Θεραπεία

happyman

Πως εργάζεται ο ρεφλεξολόγος;

Η αρχική εργασία του ρεφλεξολόγου είναι ο εντοπισμός των αντανακλαστικών σημείων που αντιστοιχούν στην εκάστοτε πάθηση και στη συνέχεια να τα ενεργοποιήσει με απλή μάλαξη ή με σταθερή πίεση. Τα αντανακλαστικά σημεία ανιχνεύονται μέσω της αφής των δακτύλων του ρεφλεξολόγου. Μια πίεση στο αντανακλαστικό σημείο μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως και λίγα λεπτά, πάντα αναλόγως της έκτασης της πάθησης.

Για πρακτικούς λόγους ο θεραπευτής εργάζεται και με κάποια μικρά ξυλαράκια, τα οποία τον βοηθούν στην εργασία του.
 

Η θεραπεία γίνεται πάνω από τα ρούχα;

Η θεραπεία πραγματοποιείται πάνω από την ενδυμασία του ασθενούς και για πρακτικούς λόγους είναι προτιμότερο η ένδυσή του να αποτελείται από άνετα ρούχα, όπως για παράδειγμα μια αθλητική φόρμα.
 
Χρειάζεται κάποια συμπληρωματική αγωγή όπως π.χ. χάπια, ενέσεις κλπ;

Ο εσωτερικός αυτοθεραπευτικός μηχανισμός που ενεργοποιείται διαμέσου της ρεφλεξολογίας είναι τόσο ισχυρός που δεν χρήζει καμιάς άλλης παράλληλης αγωγής. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια αγωγή της κλασσικής ιατρικής και κατόπιν επισκέπτονται τον ρεφλεξολόγο, δε διακόπτουν την αγωγή τους και η ρεφλεξολογία δρα παράλληλα.

Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ρεφλεξολόγος δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια διότι τα φάρμακα αναστέλλουν τη θεραπεία του. Στις περιπτώσεις αυτές η ρεφλεξολογική αγωγή ξεκινά μετά τη λήξη της φαρμακευτικής.
 
Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η ρεφλεξολογία;

Ο ανθρώπινος αυτοθεραπευτικός μηχανισμός είναι ολοκληρωτικά διαμορφωμένος από τη γέννησή μας. Μπορούμε δηλαδή, να πετύχουμε θεραπευτικά αποτελέσματα ακόμα και κατά τη βρεφική ηλικία. Στον αντιποδα ο ίδιος εσωτερικός μηχανισμός μετά από το 75ο έτος της ηλικίας αρχίζει να φθίνει με αποτέλεσμα η θεραπεία που μπορεί να προσφέρει ο ρεφλεξολόγος να καθίσταται λιγότερο δραστική.
 
Τι δεν κάνει ο ρεφλεξολόγος.

Φυσικοθεραπεία. Η ρεφλεξολογία είναι μια εντελώς διαφορετική θεραπευτική μέθοδος, σε σχέση με τη φυσικοθεραπεία.

Μασάζ. Οι πιέσεις του ρεφλεξολόγου διαφοροποιούνται από τις μαλάξεις ενός μασέρ.

Χορήγηση φαρμάκων. Μόνο οι γιατροί κατέχουν αυτήν την ιδιότητα.